Tosiasialliset edunsaajat

Yrityksen tiedot:

Lisää pyydetyt tiedot vieressä oleviin kenttiin. Tiedot täytetään automaattisesti allekirjoitettavaan sopimukseen, jonka voit vielä esikatsella ennen allekirjoitusta.
Tosialliset edunsaajat * / Tiedot omistajista:
  Yrityksellä ei ole tosiasiallista edunsaajaa *

* henkilö, jonka määräysvallassa yritys on.

Henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä on:

1) enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai

2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1. kohdassa tarkoitettu äänimäärä.

Lisää allekirjoittajan sähköpostiosoite ja paina "Jatka". Asiakirjan allekirjoitus tapahtuu seuraamalla ohjeita. Huomaa, että tunnistautumisvaiheessa tarvitaan henkilökohtaisia pankkitunnuksia.