Signom cookies

Updaterad 12.08.2022

Cookies eller kakor

Vi andvänder kakor på våra web-sidor. Vi berättar på denna sida hur dessa kakor fungerar, vilka verktyg vi använder och hur din intimitet är skyddad.

Med nödvändiga kakor försäkrar vi våra sidors och tjänsters trygga funktion och tryggt uträttande av ärenden samt garderar oss mot misbruk. Med dessa håller vi till exempel bok om användar identifikation och web-sessioner. Användning av nödvändiga kakor kan förbjudas endast genom att modifiera webbläsar-inställningar.

Med nödvändiga kakor för vi bok om användarens identifikationshandlingar, identifierar användarens web-session och styr trafiken till rätta servrar. Vi överlåter inte denna information till utomstående.

Förhindrande av kakor

Du kan tömma din web-läsares kakor från web-läsarens inställningar, varefter de kakor du tidigare sparat töms. Tömmande av kakor hindar inte nya kakor från att bli sparade i web-läsarens inställningar.

Du kan hindra användning av nödvändiga kakor i din web-läsares inställningar. Ifall nödvändigar kakor har hindrats, kan tjänsten inte användas.

Hur fungerar kakorna?

Kakorna är små textfiler som sparas i din maskins web-läsare. De berättar oss till exempel med hurdan maskin du använder web-tjänsten och ifall du har besökt vår sida tidigare.

Vilka verktyg använer vi och hur länge sparar vi information?

Vi använder både session-specifika och permanenta kakor. Verktyg kan använda flera kakor som har lagringstid av varierande längd. Vi berättar gällande varje verktyg hur länge vi lagrar kakorna.

Session-specifika kakor existerar endast så länge som sessionen är igång. Dessa raderas automatiskt när du stänger web-läsaren. Mes session-specifika kakor kan du till exempel röra dig från en sida till en annan, logga in till tjänster och använda olika markörer och web-formulär.

De permanenta kakorna sparas i web-läsaren eller på din maskin också efter att sessionen tagit slut en viss tid, ifakll du inte raderar dessa innan detta från din web-läsares inställningar. Med permanenta kakor förbättrar vi användarupplevelsen och med dessa identifierar vi din maskin.

Lista över verktyg:
Verktyg Livstid
Signom personens identifikationstjänst 2 mån

Din intimitet är viktig för oss

De uppgifter som samlats med kakor och olika verktyg ägs av registratören. Signom fungerar som bearbetare av men använder inte dessa uppgifter för egna ändamål.