Kiinteistömaailma signaturtjänst

Användare logga in

Logga in med nätbankskoder

Hur kan jag skriva under ett dokument?

1. Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder.
2. Underteckna dokumentet.
3. Spara det undertecknade dokumentet på din egen arbetsstation. Undertecknade dokument raderas automatiskt efter att de undertecknats, men dokumentets giltighet kan senare verifieras via tjänsten.