Yrityksen verkkoasiointisopimus

Olet siirtynyt Signom-allekirjoituspalveluun, jolla tehdään yrityksen verkkopalvelun asiointisopimus. Tälle sivulle täydentämäsi tiedot on suojattu.
(jäljempänä Asiakas) sopivat Vakuutusyhtiön tarjoaman tunnistamista edellyttävän Verkkopalvelun käyttämisestä ja asioinnista.
Tämä Sopimus koskee kaikkea Verkkopalvelun käyttöä ja asiointia kaikilla Vakuutusyhtiön kulloinkin hyväksymillä pöytätietokoneilla, kannettavilla tietokoneilla, tableteilla, älypuhelimilla ym. päätelaitteilla.
Sopimuksen kohteena oleva asiointi Verkkopalvelussa on mahdollinen samanaikaisesti kaikilla Vakuutusyhtiön hyväksymillä päätelaitteilla Asiakkaan Pääkäyttäjän antamien valtuuksien mukaan, eikä päätelaitteita voi erikseen rajoittaa.
Sopimus tulee voimaan, kun Vakuutusyhtiö on vahvistanut Asiakkaan valtuuttaman henkilön Verkkopalvelun Pääkäyttäjäksi. Vahvistus lähetetään sähköpostitse Pääkäyttäjälle.
Verkkopalvelun käyttäjät voivat tarkastella ja hoitaa oikeuksiensa mukaisesti Asiakkaan sopimuksia Verkkopalvelussa. Tällä sopimuksella Asiakas valtuuttaa valitsemansa henkilön Verkkopalvelun Pääkäyttäjäksi.
Pääkäyttäjällä on oikeus lisätä ja poistaa Verkkopalveluun käyttäjiä sekä hallita kaikkien käyttäjien oikeuksia Verkkopalvelussa, ja hän toimii yhteyshenkilönä Vakuutusyhtiöön päin Verkkopalvelua koskevissa asioissa. Pääkäyttäjällä on katselu- ja muutosoikeudet kaikkiin Asiakkaan sopimuksiin. Muiden käyttäjien oikeudet voivat tältä osin olla rajoitetut. Kaikkien käyttäjien tunnistustapana käytetään henkilökohtaisia pankkitunnuksia tai mikäli se jonkin sovelluksen osalta on mahdollista Vakuutusyhtiön annettua käyttäjätunnusta ja käyttäjän itse luotua henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Verkkopalvelusta löytyy tarkempaa tietoa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Kalevan Verkkopalvelua ja Internet-sivuja koskevissa käyttöehdoissa.

Yrityksen/Yhteisön tiedot

Pääkäyttäjän tiedot

Muut sopimusehdot

Asiakas on yksin vastuussa kaikista toimista, toimeksiannoista ja palvelupyynnöistä, jotka on tehty Verkkopalvelussa annettujen valtuutusten ja käyttöoikeuksien perusteella. Vakuutusyhtiö ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakkaan ja Pääkäyttäjän antamissa käyttäjätiedoissa on virheitä. Asiakas hyväksyy, että Vakuutusyhtiö ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Pääkäyttäjän, muiden käyttäjien tai kolmannen osapuolen luvattomasta tai lainvastaisesta vakuutussäästöjen käytöstä tai muista Verkkopalvelun kautta tehdyistä toimista.
Asiakas vastaa siitä, että kaikki Verkkopalvelun käyttäjät tutustuvat Verkkopalvelua koskeviin sopimusehtoihin ja sääntöihin ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Asiakas vastaa siitä, että Verkkopalvelua ei käytetä sopimuksen ehtojen, pankkien tunnistamispalvelujen sääntöjen vastaisesti, Vakuutusyhtiöiden ohjeiden tai suositusten vastaisesti.
Vakuutusyhtiö rekisteröi Pääkäyttäjän ja hänen määrittämänsä käyttäjän henkilötunnuksella. Asiakas vastaa siitä, että sillä on kaikkien käyttäjien suostumus luovuttaa käyttäjän henkilötunnukset ja muut käyttäjiä koskevat tarvittavat tiedot Vakuutusyhtiölle.

Muutoksista ilmoittaminen

Pääkäyttäjän käyttövaltuus on voimassa toistaiseksi siihen saakka, kunnes Asiakkaan kirjallinen ilmoitus valtuuden lakkaamisesta saapuu Vakuutusyhtiöön. Myös ilmoitukset Palvelun käytön lopettamisesta ja uuden Pääkäyttäjän määräämisestä on tehtävä kirjallisesti. Kaikkiin em. ilmoituksiin tarvitaan Asiakkaan kaupparekisterin mukainen allekirjoitus.
Muiden käyttäjien käyttövaltuudet lakkaavat, kun Pääkäyttäjä on tehnyt ilmoituksen näiden käyttöoikeuksien lakkaamisesta joko kirjallisesti tai verkkopalvelun kautta. Pääkäyttäjän valtuuksien poistaminen ei poista muiden käyttäjien oikeuksia, ellei siitä Vakuutusyhtiölle erikseen esitetä pyyntöä. Lomakkeita löytyy osoitteesta www.mandatumlife.fi.

Allekirjoitukset

Allekirjoitusoikeus tarkistetaan twoday Oy:n ylläpitämän sovelluksen (allekirjoituspalvelun) kautta pankkitunnuksilla ja kaupparekisterin tietoja vasten.

Vahvistan, että olen tutustunut tämän sopimuksen ehtoihin sekä Verkkopalvelun yleisiin käyttöehtoihin, hyväksyn niiden sisällön ja sitoudun niitä noudattamaan.

Allekirjoittamalla sopimuksen sähköisesti vakuutan, että minulla kaupparekisterin mukaan on oikeus yhtiön toiminimen allekirjoittamiseen.

Lisää allekirjoittajan sähköpostiosoite ja paina "Jatka". Asiakirjan allekirjoitus tapahtuu seuraamalla ohjeita. Huomaa, että tunnistautumisvaiheessa tarvitaan henkilökohtaisia pankkitunnuksia.

Jos nimenkirjoitusoikeus on yrityksessänne jaettu useammalle henkilölle, laita kenttään ensin yhden yrityksenne nimenkirjoittajan sähköpostiosoite, jonka jälkeen hän voi välittää hänen sähköpostiinsa tulevan vahvistusviestin yrityksen toiselle nimenkirjoittajalle. Yrityksenne toinen nimenkirjoitusoikeutettu pääsee allekirjoittamaan klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä.

Jos et itse ole nimenkirjoitusoikeutettu, laita kenttään yrityksenne nimenkirjoittajan sähköpostiosoite tai oma sähköpostiosoitteesi, jonka jälkeen voit välittää sähköpostiisi tulevan vahvistusviestin yrityksenne nimenkirjoittajalle.


Esikatsele    Jatka   
>