euroShell yrityskortti / euroShell företagskort

Yhteystiedot / Kontakt uppgifter

Laskutustiedot / Fakturerings uppgifter

suomi / finska
ruotsi / svenska

Käytössä ajoneuvoja / Antal fordon

kpl / st
kpl / st
kpl / st

Korttitiedot / Kort uppgifter

kpl / st
- polttoaineet, AdBlue, huoltamoiden ja kahviloiden tuotteet ja palvelut sekä erikseen ilmoitettavat palvelut. Tie-, tunneli- ja lauttamaksuja Euroopassa.
- bränslen, AdBlue, produkter och tjänster på servicestationerna och kaféerna samt tjänster som meddelas separat. Väg-, tunnel- och färjeavgifter i Europa.
kpl / st
- polttoaineet, AdBlue, pesut, huollot, voiteluaineet, autotarvikkeet ja -kemikaalit. Tie-, tunneli- ja lauttamaksuja Euroopassa.
- bränslen, AdBlue, tvätt, service, smörjmedel, biltillbehör och bilkemikalier. Väg-, tunnel- och färjeavgifter i Europa.
kpl / st
- polttoaineet, AdBlue, tie-, tunneli- ja lauttamaksuja Euroopassa
- bränslen, AdBlue, väg-, tunnel- och färjeavgifter i Europa
kpl / st
- vain diesel- ja polttoöljy Euroopassa, AdBlue
- endast diesel- och brännolja i Europa, AdBlue
Käyttäjän tunniste (esim. käyttäjän nimi) / Användarens identifiering (t.ex. användarens namn)
ostoluokka / köpklass
Haluamme korteillemme erilaiset, itsevalitut PIN -tunnusluvut. Turvallisuussyistä asiakas tilaa tässä tapauksessa kortit itse Shell Card Online -palvelun kautta. Shell Card Online -palvelun tunnukset ja kortin tilausohjeet toimitetaan asiakkaalle, kun korttisopimus on hyväksytty. /
Vi önskar få individuella PIN-koder vilka vi själv valt för våra kort. Av säkerhetsskäl beställer kunden själv i detta fall korten via Shell Card Online-tjänsten. Koderna till Shell card Online-tjänsten och instruktionerna för kortbeställning levereras till kunden eftar att kortkontraktet blivit godkänt.
englanniksi / engelska
saksaksi / tyska
ranskaksi / franska
Haluamme, että kaikilla tilaamillamme korteilla on kilometrikysely. / Vi vill att alla kort vi beställer har kilometerförfrågan.
Haluamme, että kaikilla tilaamillamme korteilla on autotunnistekysely. / Vi vill att alla kort vi beställer har bilidentifiering.
Haluamme saada laskumme Shell Card Online -palveluun (pdf)./ Vi vill ta emot våra räkningar via Shell Card Online (pdf).
Haluamme, että meihin ollaan yhteydessä Shell Card Onlinesta ja sen tarjoamista palveluista. / Vi vill bli kontaktade angående Shell Card Online och den service som där erbjuds.
Olen kiinnostunut polttoöljyn suoratoimituksista./ Jag är intresserad av direktleverans av brännolja.
Minulle saa lähettää suorapostia myös tekstiviestinä ja sähköpostilla. / Man får sända mig direktreklam också per textmeddelande och e-mail.

Laatinut / Ifyllt av

Allekirjoitus

Lisää allekirjoittajan sähköpostiosoite ja paina "Jatka". Lisäämääsi sähköpostiosoitteeseen toimitetaan varmistuksena allekirjoituslinkki jos allekirjoitus jostain syystä keskeytyy. Huomaa, että tunnistautumisvaiheessa tarvitaan henkilökohtaisia pankkitunnuksia.

Jos nimenkirjoitusoikeus on yrityksessänne jaettu useammalle henkilölle, laita kenttään ensin yhden yrityksenne nimenkirjoittajan sähköpostiosoite, jonka jälkeen hän voi välittää hänen sähköpostiinsa tulevan vahvistusviestin yrityksen toiselle nimenkirjoittajalle. Yrityksenne toinen nimenkirjoitusoikeutettu pääsee allekirjoittamaan klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä.

Jos et itse ole nimenkirjoitusoikeutettu, laita kenttään yrityksenne nimenkirjoittajan sähköpostiosoite tai oma sähköpostiosoitteesi, jonka jälkeen voit välittää sähköpostiisi tulevan vahvistusviestin yrityksenne nimenkirjoittajalle.