KORTTIHAKEMUS, YKSITYISHENKILÖN KORTTI / KORTANSÖKAN, PRIVATKORT

Hakija / Sökande
Vakituisessa / määräaikaisessa työsuhteessa / Tillsvidare- / tillfälligt anställd
Opiskelija / Studerande
Eläkkeellä / Pensionär
Muu, mikä / Annan,vänligen specificera
vakituinen
osa-aikainen
määräaikainen
harjoittelija
Haetaan Shell Yksityiskorttia
maksuaikakorttina (lasku maksetaan kokonaisuudessaan kerran kuussa)
osamaksukorttina (minimi Shell- ja St1-ostoista 10 % kuukaudessa)
Lisäkortti (vapaaehtoinen) / Extrakort (frivilligt)
E-lasku / E-Faktura
E-Laskusopimus tehdään omassa verkkopankissa. St1 Oy on laskuttaja ja tarvittava asiakasnumero on 7-numeroinen ja löytyy laskusta.
E-fakturakontrakt görs i Er egen nätbank. St1 Oy är fakturerare och Er sjusiffriga kundnummer hittar Ni på Er faktura.
Laskun sekä muun informaation kieli / Fakturerings- och informationsspråk
Suomi
Svenska
Minulle saa lähettää suorapostia myös tekstiviestinä / Man får sända mig direktreklam även per SMS
ja sähköpostilla / och e-mail

Allekirjoitus

Lisää allekirjoittajan sähköpostiosoite ja paina "Jatka". Lisäämääsi sähköpostiosoitteeseen toimitetaan varmistuksena allekirjoituslinkki jos allekirjoitus jostain syystä keskeytyy. Huomaa, että tunnistautumisvaiheessa tarvitaan henkilökohtaisia pankkitunnuksia.