Välj formuläret genom att klicka på knappen nedan


Document
Välj formuläret och fyll i begärda informationen. Instruktioner och länk till signatur servicen skickas via e-post till undertecknaren.

Signature
Dokumentet undertecknas enligt instruktionerna. För att logga in i tjänsten måste du bekräfta din identitet med dina nätbankskoder. Efter att dokumentet har undertecknats, ansökan skall sändas automatiskt till våra arbetare.