HSIs signaturtjänst

Välkommen till Helsingforsnejdens Disponenter Abs elektroniska signaturtjänst. Du kan skriva under dokument i egenskap av Helsingforsnejdens Disponenter Abs anställda eller kund.

Tjänsten är lätt att använda och de elektroniska signaturerna tar bara några sekunder.

Hur kan jag skriva under ett dokument?

1. Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder.
2. Underteckna dokumentet.
3. Spara det undertecknade dokumentet på din egen arbetsstation. Undertecknade dokument raderas automatiskt efter att de undertecknats, men dokumentets giltighet kan senare verifieras via tjänsten.