Iisoy signaturtjänst

Välkommen till Disponentbyrå Ilkka Saarinens elektroniska signaturtjänst. Du kan skriva under dokument i egenskap av Disponentbyrå Ilkka Saarinens anställda eller kund. Tjänsten är lätt att använda och de går snabbt att underteckna dokumentet.

Hur kan jag skriva under ett dokument?

1. Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder.
2. Underteckna dokumentet.
3. Spara det undertecknade dokumentet på din egen arbetsstation. Undertecknade dokument raderas automatiskt efter att de undertecknats, men dokumentets giltighet kan senare verifieras via tjänsten.