Sähköinen valtakirja pankkiasiointiin

Tällä sähköisellä valtakirjalla voit henkilöasiakkaana valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan pankkiasioitasi. Valtakirjassa voit määritellä valtuutuksen laajuuden tarkemmin. Kun olet allekirjoittanut (vahvasti sähköisesti tunnistautuneena), valtuutettu saa sähköpostiinsa allekirjoituspyynnön.

Varmistathan ennen valtakirjan täyttöä, että henkilö, jonka valtuutat, on Oma Säästöpankin asiakas. Ellei valtakirjassa nimetyllä valtuutetulla ole voimassa olevaa asiakkuutta, tulee valtuutetun avata asiakkuus konttorilla tai verkkoneuvottelussa.

Ennen valtakirjan täyttöä sekä valtuuttajan että valtuutetun tulee päivittää asiakastietonsa verkkopankissa tai mobiilipankissa. Mikäli tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä teihin ennen valtakirjan voimaansaattamista.

Valtuuttajan tiedot

 

Valtuutetun tiedot

Tilin käyttöoikeus

Valtuutetulle annetaan käyttöoikeus seuraaviin Oma Säästöpankissa oleviin tileihin

Käyttöoikeuden perusteella valtuutettu saa seuraavat oikeudet:

  • Käyttää valtuuttajan edellä mainittuja pankkitilejä, siirtää ja nostaa tilivaroja sekä tehdä panoja tilille Oma Säästöpankin konttorissa
  • Solmia ja lakkauttaa valtuuttajan laskuista suoramaksusopimuksia ja e-laskuja
  • Valtuutettu on oikeutettu saamaan tietoonsa tiliä koskevat tili- ja tapahtumatiedot.
    Huomaathan, että tili- ja tapahtumatiedot ovat nähtävissä sekä ajalta ennen käyttöoikeuden alkamispäivää, että sen jälkeen

Kortit

Maksukortista perimme valtuuttajan tililtä palveluhinnaston mukaisen maksun. Korttitilaus on tehtävä erikseen.

2. TILIN AVAAMINEN JA LOPETTAMINEN

3. VERKKOPANKKI

4. LISÄTIETOA VALTUUTUKSESTA

Valtuutuksen voimaansaattaminen edellyttää, että käyttöoikeutettu on Oma Säästöpankin asiakas. Jos näin ei ole, käyttöoikeuden voimaansaattaminen edellyttää valtuutetun henkilöllisyyden todentamisen sekä asiakkuuden avaamisen pankin konttorissa tai verkkoneuvottelussa.

Valtuutus päättyy, kun valtuutettu ilmoittaa pankille valtuutuksen peruuttamisesta tai valtuutettu tai valtuuttaja kuolee tai määrätään edunvalvontaan. Valtuuttajan edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo ei lakkauta hänen aiemmin antamia valtuutuksia, joten myös päämiehen aikaisemmin antamat valtuutukset ovat voimassa, mutta edunvalvontavaltuutettu on kuitenkin oikeutettu peruuttamaan päämiehen aiemmin antamat valtuutukset. Valtuutuksen peruuttaminen on tehtävä siten, että pankki voi luotettavasti tunnistaa peruutusilmoituksen tekijän. Valtuutus päättyy vasta kun pankilla on ollut kohtuullinen aika peruutusilmoituksen tai tiedon vaatimien sisäisten toimenpiteiden hoitamiseen. Pankilla on oikeus toteuttaa määräykset, toimeksiannot ja toimintaohjeet, jotka valtuutettu on antanut ennen, kun valtuutus on päättynyt. Pankilla on oikeus mutta ei velvollisuutta ilmoittaa valtuutuksen antajille tai valtuutetulle valtuutuksen päättymisestä. Kun pankki saa tiedon edunvalvonnasta päättää pankki valtuutuksen ilman erillistä ilmoitusta valtuutetulle tai valtuuttajalle. Pankki ei vastaa vahingoista, joka mahdollisesti aiheutuu valtuuttajalle/valtuutetulle siitä, että pankki ei valtuutusta hyväksy.Esikatsele    Jatka