Tulosta tai tallenna

Käyttäjäsopimus, Kesäkuu 2024

Tämä on Signom -allekirjoituspalvelun ("Palvelu") Käyttäjäsopimus ("Sopimus"). Sitoudut tähän sopimukseen twoday Oy:n (Y-tunnus 1988069-3, Keskuskatu 3, 00100 Helsinki) kanssa, jos käytät Palvelua tai käytät jotakin muuta Palvelun sivua tai sen ominaisuutta, tilaat uutiskirjeitä taikka painat "Kirjaudu" tai "Rekisteröidy"-painiketta rekisteröintiprosessin aikana. Jos käytät Palvelua jonkin yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, tällä yrityksellä tai muulla oikeushenkilöllä voi olla twoday Oy:n kanssa erillinen sopimus, ja jos tämän Sopimuksen ja edellä mainitun erillisen sopimuksen välillä on ristiriitaa, sovelletaan erillisen yritysten välillä tehdyn sopimuksen ehtoja.

Jos et halua sitoutua tähän Sopimukseen, älä paina "Kirjaudu" tai "Rekisteröidy" -painiketta äläkä muullakaan tavoin käytä Palvelua.

1. Sinun velvollisuutesi

Noudata lakia ja sopimuksia: Sinun täytyy noudattaa Suomessa voimassaolevia lakeja ja tätä Sopimusta.

Lisensointi ja vakuutus: Sinun ei ole pakko ladata palveluumme asiakirjoja tai muita tietoja. Jos kuitenkin päätät tehdä niin, annat samalla twoday Oy:lle rajoitetun oikeuden (lisenssin) käyttää, muokata, kopioida ja jaella lataamaasi sisältöä. Lisenssi tarvitaan palvelun toteuttamisen edellyttämistä teknisistä syistä: esimerkiksi lähettämäsi tiedon pakkaamiseksi ja sen välittämiseksi niille palvelun muille käyttäjille, joiden kanssa haluat palvelua käyttää, sekä antamiesi henkilötietojen lähettämiseksi varmennusta varten viranomaiselle, kuten Patentti- ja rekisterihallitukselle. Antamasi lisenssi on maailmanlaajuinen, ei-eksklusiivinen, täysin maksettu ja vapaa rojaltimaksuista. Lisenssi lakkaa olemasta voimassa heti, kun palveluun lataamiasi tietoja ei enää tarvita palvelun toteuttamiseksi. Lisenssi ei anna meille oikeutta millään tavoin käyttää lähettämääsi sisältöä palvelun ulkopuolella tai välittää sitä kolmansille tahoille (pois lukien allekirjoituskumppanisi tai allekirjoitusprosessiin muuten osallistuva taho sekä palvelun teknisen toteuttamisen ja antamiesi tietojen varmentamisen kannalta välttämättömät tahot).

Lataamalla Palveluun tietoa tai muuta sisältöä vakuutat, että se on parhaan tietosi mukaan totuudenmukaista ja että et tule siten rikkoneeksi muita sopimusvelvoitteitasi tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Palvelu käyttää tunnistuskeinoja varmistaakseen käyttäjien henkilöllisyyden, mutta ei muuten kontrolloi sisältöä, jota sinä tai muut lataavat Palveluun sitä käyttäessään.

Palveluun lataamasi sisällön, esimerkiksi asiakirjojen sisällön, tekijänoikeus säilyy sinulla, eikä twoday Oy käytä lataamaasi sisältöä muuhun kuin palvelun toteuttamiseen liittyviin tarkoituksiin. twoday Oy pyrkii varmistamaan tietojen luottamuksellisuuden. Sinun on kuitenkin hyvä pitää mielessäsi, että on aina mahdollista, että joku pyrkii väärinkäyttämään verkossa liikkuvaa tietoa; twoday Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen väärinkäytöksistä.

Huomaathan, että olemme kirjanneet tämänhetkiset henkilötietoihin liittyvät käytäntömme Tietosuojakäytännöt-asiakirjaan, ja että saatamme niin halutessamme päivittää Tietosuojakäytäntöjä aika ajoin.

Palvelun käyttöoikeus: Tämän Sopimuksen hyväksyessäsi takaat, a) että olet vähintään 18-vuotias tai muuten täysivaltainen, b) että sinua ei ole aikaisemmin väliaikaisesti tai pysyvästi poistettu Palvelusta, c) että sinulla ei ole samanaikaisesti enempää kuin yksi käyttäjätili Palvelussa, ja e) että sinulla on täysi kelpoisuus sitoutua tähän Sopimukseen.

Palvelun käyttäminen sähköiseen allekirjoittamiseen edellyttää sitä, että käytössäsi on voimassaolevat verkkopankkitunnukset Palveluun soveltuvalta pankilta tai muu vahvan tunnistautumisen menetelmä.

Pidä salasanasi salaisena: Sinun tulee säilyttää Palveluun saamasi salasana luottamuksellisena. Et saa käyttää muiden käyttäjätilejä tai antaa muiden käyttää sinun tiliäsi. Olet vastuussa kaikesta, mitä sinun käyttäjätilisi kautta tehdään, kunnes ilmoitat meille, että salasanasi on joutunut muiden käsiin (support.signom@twoday.com), suljet käyttäjätilisi tai osoitat, että käyttäjätilisi suoja on vaarantunut twoday Oy:n tietojärjestelmissä olevan virheen vuoksi. Et saa myydä, vaihtaa tai muuten siirtää käyttäjätiliäsi tai mitään siellä olevaa tietoa toiselle etkä veloittaa keneltäkään maksua Palvelun, sen osan, tai siellä olevan tiedon käyttämisestä.

Ilmoita sopimuksen vastaisista toimista: Jos uskot olevasi pakottavan lainsäädännön nojalla oikeutettu tai velvollinen toimimaan tämän Sopimuksen vastaisesti, sitoudut toimittamaan meille yksityiskohtaisen ilmoituksen ja selvityksen asiasta 30 vuorokautta ennen kuin toimit sanotulla tavalla sopimuksen vastaisesti, jotta voimme arvioida tilannetta ja harkintamme mukaan osoittaa vaihtoehtoisen tavan tilanteen ratkaisemiseksi.

2. Sinun oikeutesi

Sillä ehdolla, että noudatat kaikkia tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitasi, annamme sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-eksklusiivisen, siirtämis- ja alilisensoimiskelvottoman oikeuden yleisesti saatavilla olevan internet-selaimen avulla käyttää Palvelua ja tarkastella siellä olevaa tietoa sillä tavalla kuin me olemme tarkoittaneet tietoa käytettävän ja yksinomaan tämän Sopimuksen mukaisesti sekä muiden mahdollisesti asettamiemme käyttöehtojen puitteissa. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeuttaa käyttää palvelua tai tarkastella sen tietoja "scrape"-, "crawl"-, "spider"- tai muuta vastaava ohjelmistoa tai teknologiaa käyttäen. Sinulla on oikeus ladata palveluun tietoja ja sisältöjä omalla vastuullasi siten kuin Sopimuksessa tarkemmin määrätään. Emme anna sinulle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka edellä on nimenomaisesti yksilöity.

3. Meidän oikeutemme ja velvollisuutemme

Signom-palvelun tarkoituksena on tarjota luotettava tapa sopimusten ja muiden asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen.

Niin kauan kuin twoday Oy tuottaa Palvelua, se tarjoaa (ja pyrkii päivittämään ja parantamaan) Palvelun teknistä alustaa tarkoituksenaan saattaa yllä kuvatut mahdollisuudet käyttäjien saataville työkaluin, säännöin ja protokollin, joita saatamme muuttaa tai lakkauttaa koska tahansa niin halutessamme.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden käyttää Palvelua sellaisena kuin se kulloinkin on ja sikäli kun se on saatavilla. Meillä ei ole muita velvollisuuksia, paitsi mikäli tässä Sopimuksessa on erikseen niin määrätty. Voimme muuttaa Palvelua, estää pääsyn sinne tai lopettaa Palvelun kokonaan tai osittain taikka vaatia sen käytöstä korvauksen ja muuttaa tällaisen korvauksen suuruutta. Pidätämme kaikki oikeudet, joita tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti luovuteta, mukaan lukien, ilman rajoitusta, omistusoikeuden, kaikki immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluun ja siihen liittyviin osiin.

twoday Oy pidättää oikeuden evätä pääsyn tai poistaa kaiken sisällön, johon sinulla on käyttäjätilisi kautta pääsy, ilman ennakkoilmoitusta. Epäselvyyden välttämiseksi todetaan, että twoday Oy:llä ei ole velvollisuutta varastoida, säilyttää tai tarjota sinulle kappaletta mistään sisällöstä, jota sinä tai muut käyttäjät ovat tarjonneet Palvelua käyttäessään.

Varmentaaksemme palvelun käyttäjien henkilöllisyyden ja mahdollisen edustusoikeiden, voimme lähettää tietojasi varmennusta varten viranomaiselle, kuten Patentti- ja rekisterihallitukselle. Käyttämällä palvelua hyväksyt, että tietojasi voidaan käyttää tunnistautumis- ja varmentamistarkoituksiin ja lähettää sitä varten kolmansille.

Palvelu saattaa sisältää tai automaattisesti tuottaa linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille ("Kolmansien verkkosivut"). twoday Oy ei ole vastuussa eikä mene takuuseen mistään mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, joita Kolmansien verkkosivuilla on tai joita niiden kautta voi saada. Palvelu saattaa myös sisältää artikkeleita, valokuvia, tekstejä, grafiikoita, kuvia, suunnitelmia tai malleja, musiikkia, ääntä, videokuvaa, tietoja, sovelluksia, ohjelmistoja ja muuta sisältöä joka kuuluu tai on lähtöisin kolmansilta osapuolilta ("Kolmansien sovellukset, ohjelmistot tai sisältö"). Jos päätät poistua Palvelusta ja siirtyä käyttämään Kolmansien verkkosivuja taikka käyttämään tai asentamaan Kolmansien sovelluksia, ohjelmistoja tai sisältöä, teet niin omalla vastuullasi ja tietoisena siitä, että meidän ehtomme ja käytäntömme eivät säätele tällaista toimintaa. Sinun on syytä tutustua tällaisiin sivuihin tai sovelluksiin liittyviin ehtoihin ja käytäntöihin, myös tietosuojakäytäntöihin.

Olet tietoinen ja suostut siihen, että saatamme lähettää sinulle Palveluun liittyvää tärkeätä tietoa ja ilmoituksia sähköpostitse tai muuten, myös matkapuhelimeesi tai muuhun vastaavaan laitteeseen. Suostut siihen, että twoday Oy ei ole millään tapaa vastuussa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että et ole asianmukaisesti päivittänyt yhteystietojasi, siis esimerkiksi siitä, että et ole saanut lähettämäämme tärkeää tiedonantoa. Suostut siihen, että voimme käyttää, säilyttää ja luovuttaa eteenpäin rekisteröimistietojasi ja muita tietojasi, jos laki niin vaatii tai jos vilpittömin mielin arvioimme, että tällainen on tarpeen: a) mukautuaksemme oikeusprosessin vaatimuksiin, b) toimeenpannaksemme tätä Sopimusta, c) vastataksemme väitteisiin kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta, d) vastataksemme asiakaspalveluun tekemiisi kyselyihin tai pyyntöihin, tai e) suojellaksemme twoday Oy:n, sen työntekijöiden, Palvelun käyttäjien tai yleisön oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta.

twoday Oy voi rajoittaa yhteyksiäsi muihin käyttäjiin ja kieltää sinua ottamasta yhteyttä heihin Palvelun kautta.

4. Vastuuvapaus

TARJOAMME ALUSTAN JA KAIKKI SIIHEN LIITTYVÄT TIEDOT JA PALVELUT SELLAISINA KUIN NE OVAT JA SIKÄLI KUN NE OVAT SAATAVILLA ("AS IS", "AS AVAILABLE"). EMME ANNA MITÄÄN TAKUITA.

EMME MYÖSKÄÄN ANNA MITÄÄN TAKUITA (LAIN SALLIMISSA RAJOISSA), MITÄ TULEE ESIMERKIKSI PALVELUN TAI SEN OSIEN SOVELTUVUUTEEN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN. JOS OLET TYYTYMÄTÖN PALVELUUN TAI SEN OSAAN TAIKKA SE ON AIHEUTTANUT SINULLE HAITTAA, VOIT POISTUA PALVELUSTA JA IRTISANOA TÄMÄN SOPIMUKSEN SOPIMUSKAPPALEESSA 6 MÄÄRÄTYLLÄ TAVALLA. TÄLLAINEN IRTISANOMINEN ON AINOA KÄYTETTÄVISSÄSI OLEVA OIKEUSSUOJAKEINO.

twoday Oy EI OLE VASTUUSSA EIKÄ ANNA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ PALVELUN KAUTTA LÄHETTÄMÄSI SISÄLTÖ TAI VIESTIT MENEVÄT PERILLE. EMME MYÖSKÄÄN TAKAA SITÄ, ETTEI PALVELUN KÄYTTÖ LOUKKAA KOLMANSIEN OIKEUKSIA. KAIKKIIN PALVELUSSA SAATAVILLA OLEVIIN MATERIAALEIHIN, PALVELUIHIN JA TEKNOLOGOIHIN SAATTAA LIITTYÄ KOLMANSILLE KUULUVIA IMMATERIAALIOIKEUKSIA, JOTKA NÄMÄ OVAT LISENSOINEET twoday Oy:LLE.

5. Vastuunrajoitus

twoday Oy:n, sen työntekijöiden, osakkaiden ja johtajien ("twoday Oy Sidosryhmineen") vastuu sinulle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu kaikissa oloissa yhteensä enintään summaan, joka vastaa viimeksi päättyneen 30 vuorokauden jakson aikana palvelun käytöstä maksamiasi maksuja, tai mikäli näin saatu summa on pienempi kuin sata (100) euroa, sataan (100) euroon. twoday Oy Sidosryhmineen ei kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista tai vahingoista, joka aiheutuu Palvelun taikka sen sisällön tai Sovellusten käytöstä ja liittyy voiton, liikevaihdon tai datan menetykseen, riippumatta siitä onko twoday Oy:tä etukäteen varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä kuvattu vastuunrajoitus

  1. soveltuu riippumatta siitä, perustuuko vaatimuksesi sopimukseen, sopimuksenulkoiseen vastuuseen tai muutoin lakiin, riippumatta siitä, olisiko tällaisten vahinkojen mahdollisuus twoday Oy:n tiedossa tai olisiko sen pitänyt olla ja riippumatta siitä, tarjoavatko tämän sopimuksen mukaiset oikeuskeinot riittäväksi katsottavaa suojaa
  2. ei sovellu vahinkoihin, joita twoday Oy Sidosryhmineen on aiheuttanut sinulle tahallaan ja tietoisena siitä, että vahingon aiheuttanut toiminta on ollut sopimuksen tai lain vastaista, tai jos pakottava lain säännös ei muuten salli vastuuta rajoitettavan.

6. Irtisanominen

Sinulla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta irtisanoa tämä Sopimus twoday Oy:n irtisanomisoikeutta millään tavoin rajoittamatta twoday Oy ilmoittaa, että sillä on käytäntönä oman harkintansa perusteella irtisanoa jäsenyys sellaisilta käyttäjiltä, joiden katsotaan toistuvasti rikkovan tai rikkoneen Suomen, EU:n tai Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakeja tai muita tekijänoikeuksiin liittyviä määräyksiä. Immateriaalioikeuksia loukkaavan käyttäjän käyttäjätili voidaan irtisanoa tai pääsyä Palvelun eri osiin rajoittaa, vaikka loukkaaminen ei olisikaan toistuvaa.

7. Irtisanomisen seuraukset

Kun käyttösopimus irtisanotaan, et voi enää käyttää Palvelua. Sopimuskappaleita 2 ja 3 lukuun ottamatta tämän Sopimuksen ehdot pysyvät kuitenkin voimassa myös irtisanomisen jälkeen.

8. Soveltuva laki ja välimiesmenettely

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintasääntöjä.

9. Yleiset ehdot

Irroitettavuus: Jos jokin tämän sopimuksen määräys käy tehottomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jonkin lain pakottavan säännöksen vuoksi, tuota tulkitaan siten, että se saa mahdollisimman suuressa määrin sen vaikutuksen, joka sille on tarkoitettu antaa. Sopimusmääräyksen tehottomuus ei vaikuta tämän Sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen.

Tiedonannot: Saatamme lähettää sinulle tiedonantoja lataamalla niitä Palvelun internet -sivuille, sähköpostitse tai käyttämällä muita yhteistietojasi, joita olet meille antanut. Voit lähettää meille tiedonantoja osoitteeseen support.signom@twoday.com tai postitse osoitteeseen twoday Oy, Lakiasiat, Mannerheimintie 14, 00100 Helsinki. Muilla tavoin lähettämilläsi tiedonannoilla ei ole oikeudellisia vaikutuksia.

Sopimuksen muuttaminen: Pidätämme oikeuden muuttaa, täydentää tai korvata tämän Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä Palvelun internet -sivuilla rekisteröitymisen tai kirjautumisen yhteydessä. Jos et suostu Sopimuksenehtojen muuttamiseen, voit irtisanoa Sopimuksen sopimuskappaleiden 6 ja 7 mukaisesti.