UPM - Signeringstjänst

Välkommen till UPMs elektroniska signeringstjänst. Du kan signera dokumenten i egenskap av UPMs anställd eller kund.

Tjänsten är lätt att använda och de går snabbt att underteckna dokumentet.

Hur kan jag skriva under ett dokument?

1. Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder.
2. Underteckna dokumentet.
3. Spara det undertecknade dokumentet på din egen arbetsstation. Undertecknade dokument raderas automatiskt efter att de undertecknats, men dokumentets giltighet kan senare verifieras via tjänsten.