Tulosta tai tallenna

Käyttäjäsopimus, Lokakuu 2022

Tämä on twoday Oy:n Signom allekirjoituspalvelun ("Palvelu") Käyttäjäsopimus ("Sopimus"). Sitoudut tähän sopimukseen twoday Oy:n (Y-tunnus 1988069-3, Keskuskatu 3, 00100 Helsinki) kanssa, jos teet jonkin seuraavista asioista: syötät henkilö- tai muita tietoja, lataat tiedostoja tai käytät Palvelua muuten tai käytät jotakin muuta Palvelun sivua tai sen ominaisuutta, tilaat uutiskirjeitä taikka painat "Kirjaudu"tai "Rekisteröidy"-painiketta rekisteröintiprosessin aikana. Jos käytät Palvelua jonkin yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, tällä yrityksellä tai muulla oikeushenkilöllä voi olla twoday Oy:n kanssa erillinen sopimus: tästä riippumatta olet itse henkilökohtaisesti sidottu tähän Sopimukseen.

Jos et halua sitoutua tähän Sopimukseen, älä paina "Kirjaudu" tai "Rekisteröidy" -painiketta äläkä muullakaan tavoin käytä Palvelua.

1. Sinun velvollisuutesi

Noudata lakia ja sopimuksia: Sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, tätä Sopimusta (jota saatetaan ajoittain myös muuttaa) sekä seuraavia ehtoja, jotka liittyvät tähän Sopimukseen:

 • Käskyt ja kiellot
 • Tietosuojakäytännöt
 • Muut ilmoitukset

Huomaathan, että kaikki yllä tarkoitetut sopimukset ja ehdot ovat sitovia (vain) englanninkielisessä muodossaan.

Lisensointi ja vakuutus: Sinun ei ole pakko ladata palveluumme asiakirjoja tai muita tietoja. Jos kuitenkin päätät tehdä niin, annat samalla twoday Oy:lle rajoitetun oikeuden (lisenssin) käyttää, muokata, kopioida ja jaella lataamaasi sisältöä. Lisenssi tarvitaan palvelun toteuttamisen edellyttämistä teknisistä syistä: esimerkiksi lähettämäsi tiedon pakkaamiseksi ja sen välittämiseksi niille palvelun muille käyttäjille, joiden kanssa haluat palvelua käyttää, sekä antamiesi henkilötietojen lähettämiseksi varmennusta varten viranomaiselle, kuten Patentti- ja rekisterihallitukselle. Antamasi lisenssi on maailmanlaajuinen, ei-eksklusiivinen, täysin maksettu ja vapaa rojaltimaksuista. Lisenssi lakkaa olemasta voimassa heti, kun palveluun lataamiasi tietoja ei enää tarvita palvelun toteuttamiseksi. Lisenssi ei anna meille oikeutta millään tavoin käyttää lähettämääsi sisältöä palvelun ulkopuolella tai välittää sitä kolmansille tahoille (pois lukien allekirjoituskumppanisi tai allekirjoitusprosessiin muuten osallistuva taho sekä palvelun teknisen toteuttamisen ja antamiesi tietojen varmentamisen kannalta välttämättömät tahot).

Lataamalla Palveluun tietoa tai muuta sisältöä vakuutat, että se on parhaan tietosi mukaan totuudenmukaista ja että et tule siten rikkoneeksi muita sopimusvelvoitteitasi tai kolmannen osapuolen oikeuksia. Palvelu käyttää tunnistuskeinoja varmistaakseen käyttäjien henkilöllisyyden, mutta ei muuten kontrolloi sisältöä, jota sinä tai muut lataavat Palveluun sitä käyttäessään.

Palveluun lataamasi sisällön, esimerkiksi asiakirjojen sisällön, tekijänoikeus säilyy sinulla, eikä twoday Oy käytä lataamaasi sisältöä muuhun kuin palvelun toteuttamiseen liittyviin tarkoituksiin. twoday Oy pyrkii varmistamaan tietojen luottamuksellisuuden. Sinun on kuitenkin hyvä pitää mielessäsi, että on aina mahdollista, että joku pyrkii väärinkäyttämään verkossa liikkuvaa tietoa; twoday Oy ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen väärinkäytöksistä.

Huomaathan, että olemme kirjanneet tämänhetkiset henkilötietoihin liittyvät käytäntömme Tietosuojakäytännöt-asiakirjaan, ja että saatamme niin halutessamme päivittää Tietosuojakäytäntöjä aika ajoin.

Palvelun käyttöoikeus: Tämän Sopimuksen hyväksyessäsi takaat, a) että olet vähintään 18-vuotias tai muuten täysivaltainen, b) että sinua ei ole aikaisemmin väliaikaisesti tai pysyvästi poistettu Palvelusta, c) että et ole twoday Oy:n tai Palvelun suora kilpailija ja/tai ettet toimi mainitun kilpailijan lukuun, d) että sinulla ei ole samanaikaisesti enempää kuin yksi käyttäjätili Palvelussa, e) että sinulla on täysi kelpoisuus sitoutua tähän Sopimukseen, ja että ettet niin tekemällä tule rikkoneeksi kolmannen kanssa tekemääsi sopimusta. Lisäksi sinun täytyy itse hankkia käyttöösi kaikki Palvelun käyttämiseen tarvittavat laitteet ja ohjelmistot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tarkoitukseensa sopivat ja toimivat mobiililaitteet, jos sellaisia Palvelun jossakin osassa tarvitaan.

Palvelun käyttäminen sähköiseen allekirjoittamiseen edellyttää sitä, että käytössäsi on voimassaolevat verkkopankkitunnukset Palveluun soveltuvalta pankilta tai muu vahvan tunnistautumisen menetelmä. Jos sähköiseen allekirjoittamiseen käytetään Nordean verkkopankkitunnuksia, et saa oikeutta allekirjoituspalvelua hyväksikäyttäen luoda vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (7.8.2009/617) annetun lain mukaista vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä tai varmennetta tai muuta vastaavaa sähköistä tunnistetietoa.

Pidä salasanasi salaisena: Sinun tulee säilyttää Palveluun saamasi salasana luottamuksellisena. Et saa käyttää muiden käyttäjätilejä tai antaa muiden käyttää sinun tiliäsi. Olet vastuussa kaikesta, mitä sinun käyttäjätilisi kautta tehdään, kunnes ilmoitat meille, että salasanasi on joutunut muiden käsiin (support.signom@twoday.com), suljet käyttäjätilisi tai osoitat, että käyttäjätilisi suoja on vaarantunut twoday Oy:n tietojärjestelmissä olevan virheen vuoksi. Et saa myydä, vaihtaa tai muuten siirtää käyttäjätiliäsi tai mitään siellä olevaa tietoa toiselle etkä veloittaa keneltäkään maksua Palvelun, sen osan, tai siellä olevan tiedon käyttämisestä.

Suojaamisvelvollisuus: Sitoudut suojaamaan meitä ja vastaamaan kaikista kuluista, korvauksista ja vahingoista (myös kohtuullisista asianajopalkkioista), jotka liittyvät kolmansien tekemiin vaateisiin tai kolmansien aloittamiin tutkimuksiin, jotka ovat aiheutuneet a) siitä, että olet rikkonut tätä Sopimusta; esimerkiksi siitä, että olet ladannut Palveluun sisältöä, joka rikkoo kolmannen osapuolen oikeutta tai soveltuvia lakeja, b) mistä tahansa Palveluun antamastasi tai lataamastasi sisällöstä, c) toiminnasta, jota olet tehnyt Palvelussa tai Palvelun kautta.

Maksamisvelvollisuus: Sitoudut maksamaan soveltuvat Palvelun lisenssimaksut. Lisenssimaksu laskutetaan etukäteen kunkin lisenssikauden alussa. Maksut ylimääräisistä allekirjoituksista ja muiden puolesta maksamistasi allekirjoituksista laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Mikäli käytät tai tilaat Palvelun siten, että jokin kolmas taho (esim. työnantajasi) maksaa Palvelusta veloitettavan maksun ja kyseinen kolmas taho laiminlyö maksujen suorittamisen siitä syystä, että olet oikeudettomasti tilannut Palvelun, sitoudut maksamaan siitä veloitettavan maksun (mukaan lukien mahdolliset kuukausimaksut) sekä maksamaan kaikki näihin liittyvät verot sekä myöhästyneistä maksuista viivästyskoron ja meille aiheutuneet perimis- ja oikeudenkäymiskulut.

Ilmoita sopimuksen vastaisista toimista: Jos uskot olevasi pakottavan lainsäädännön nojalla oikeutettu tai velvollinen toimimaan tämän Sopimuksen vastaisesti, sitoudut toimittamaan meille yksityiskohtaisen ilmoituksen ja selvityksen asiasta 30 vuorokautta ennen kuin toimit sanotulla tavalla sopimuksen vastaisesti, jotta voimme arvioida tilannetta ja harkintamme mukaan osoittaa vaihtoehtoisen tavan tilanteen ratkaisemiseksi.

Mobiilipalvelut: Jos sinulla on pääsy palvelun sellaisiin osiin, joita voit käyttää matkapuhelimesi tai muun vastaavan laitteen kautta, tämä Sopimus pätee myös näihin palveluihin ("Mobiilipalvelut"). Käyttämällä Mobiilipalveluja sitoudut siihen, että saamme olla sinuun Palveluumme liittyen yhteydessä tekstiviestillä, multimediaviestillä ja muulla tavoin ja että voimme saada tiettyjä tietoja Mobiilipalveluiden käytöstäsi. Lisäksi Palvelusta johtuen mobiililaitteessasi tai sen kautta voidaan esittää kuvakkeita tai tietoja, ja näitä tietoja voidaan jaksoittaisesti päivittää siten, että mobiililaitteesi ottaa yhteyttä palvelimeen ja että palvelimelta siirretään dataa laitteeseesi internetin tai viestintäverkkojen välityksellä. Mobiilipalveluja käyttämällä sitoudut nimenomaisesti siihen, että hyväksyt tällaisen toiminnallisuuden. Matkapuhelinoperaattorisi voi velvoittaa sinua Mobiilipalveluiden käytöstä: sinä olet vastuussa tällaisista maksuista. Lisäksi joidenkin palvelun lataaminen, asentaminen tai käyttäminen saattaa olla kiellettyä käyttämässäsi verkossa, eivätkä kaikki Mobiilipalvelut välttämättä toimi kaikissa verkoissa ja laitteissa. Tästä johtuen sinun on syytä tarkistaa matkapuhelinpalveluiden tarjoajiltasi, voitko käyttää Mobiilipalveluita ja liittyykö niiden käyttöön mahdollisesti joitakin rajoituksia.

Keskustelufoorumit, blogit ja chat: Palveluun saattaa sisältyä erilaisia keskustelufoorumeita, blogeja ja chat-mahdollisuuksia, joiden avulla voit keskustella ja kommentoida valikoituja aiheita. twoday Oy ei voi taata, että muut käyttäjät eivät käytä hyväkseen sinulta saamiansa tietoja ja ideoita. Jos sinulla siis on idea tai tietoja, jotka haluat pitää luottamuksellisina tai joita et halua muiden käyttävän, älä kirjoita niistä Palvelussa. twoday Oy EI OLE VASTUUSSA SIITÄ, JOS MUUT KÄYTTÄJÄT VÄÄRINKÄYTTÄVÄT SISÄLTÖJÄ TAI TIETOJA, JOITA LATAAT KESKUSTELUFOORUMEIHIN, BLOGEIHIN, CHATTIIN TAI MUUTEN ASETAT SAATAVILLE PALVELUSSA.

2. Sinun oikeutesi

Sillä ehdolla, että noudatat kaikkia tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitasi, annamme sinulle rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-eksklusiivisen, siirtämis- ja alilisensoimiskelvottoman oikeuden yleisesti saatavilla olevan internet-selaimen avulla käyttää Palvelua ja tarkastella siellä olevaa tietoa sillä tavalla kuin me olemme tarkoittaneet tietoa käytettävän ja yksinomaan tämän Sopimuksen mukaisesti sekä muiden mahdollisesti asettamiemme käyttöehtojen puitteissa. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeuttaa käyttää palvelua tai tarkastella sen tietoja "scrape"-, "crawl"-, "spider"- tai muuta vastaava ohjelmistoa tai teknologiaa käyttäen. Sinulla on oikeus ladata palveluun tietoja ja sisältöjä omalla vastuullasi siten kuin Sopimuksessa tarkemmin määrätään. Emme anna sinulle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka edellä on nimenomaisesti yksilöity.

3. Meidän oikeutemme ja velvollisuutemme

Signom-palvelun tarkoituksena on tarjota luotettava tapa sopimusten ja muiden asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen.

Niin kauan kuin twoday Oy tuottaa Palvelua, se tarjoaa (ja pyrkii päivittämään ja parantamaan) Palvelun teknistä alustaa tarkoituksenaan saattaa yllä kuvatut mahdollisuudet käyttäjien saataville työkaluin, säännöin ja protokollin, joita saatamme muuttaa tai lakkauttaa koska tahansa niin halutessamme.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden käyttää Palvelua sellaisena kuin se kulloinkin on ja sikäli kun se on saatavilla. Meillä ei ole muita velvollisuuksia, paitsi mikäli tässä Sopimuksessa on erikseen niin määrätty. Voimme muuttaa Palvelua, estää pääsyn sinne tai lopettaa Palvelun kokonaan tai osittain taikka vaatia sen käytöstä korvauksen ja muuttaa tällaisen korvauksen suuruutta. Pidätämme kaikki oikeudet, joita tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti luovuteta, mukaan lukien, ilman rajoitusta, omistusoikeuden, kaikki immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluun ja siihen liittyviin osiin.

twoday Oy pidättää oikeuden evätä pääsyn tai poistaa kaiken sisällön, johon sinulla on käyttäjätilisi kautta pääsy, ilman ennakkoilmoitusta. Epäselvyyden välttämiseksi todetaan, että Signom Oy:llä ei ole velvollisuutta varastoida, säilyttää tai tarjota sinulle kappaletta mistään sisällöstä, jota sinä tai muut käyttäjät ovat tarjonneet Palvelua käyttäessään.

Varmentaaksemme palvelun käyttäjien henkilöllisyyden ja mahdollisen edustusoikeiden, voimme lähettää tietojasi varmennusta varten viranomaiselle, kuten Patentti- ja rekisterihallitukselle. Käyttämällä palvelua hyväksyt, että tietojasi voidaan käyttää tunnistautumis- ja varmentamistarkoituksiin ja lähettää sitä varten kolmansille.

Palvelu saattaa sisältää tai automaattisesti tuottaa linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille ("Kolmansien verkkosivut"). twoday Oy ei ole vastuussa eikä mene takuuseen mistään mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, joita Kolmansien verkkosivuilla on tai joita niiden kautta voi saada. Palvelu saattaa myös sisältää artikkeleita, valokuvia, tekstejä, grafiikoita, kuvia, suunnitelmia tai malleja, musiikkia, ääntä, videokuvaa, tietoja, sovelluksia, ohjelmistoja ja muuta sisältöä joka kuuluu tai on lähtöisin kolmansilta osapuolilta ("Kolmansien sovellukset, ohjelmistot tai sisältö"). Jos päätät poistua Palvelusta ja siirtyä käyttämään Kolmansien verkkosivuja taikka käyttämään tai asentamaan Kolmansien sovelluksia, ohjelmistoja tai sisältöä, teet niin omalla vastuullasi ja tietoisena siitä, että meidän ehtomme ja käytäntömme eivät säätele tällaista toimintaa. Sinun on syytä tutustua tällaisiin sivuihin tai sovelluksiin liittyviin ehtoihin ja käytäntöihin, myös tietosuojakäytäntöihin.

Olet tietoinen ja suostut siihen, että saatamme lähettää sinulle Palveluun liittyvää tärkeätä tietoa ja ilmoituksia sähköpostitse tai muuten, myös matkapuhelimeesi tai muuhun vastaavaan laitteeseen. Suostut siihen, että twoday Oy ei ole millään tapaa vastuussa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että et ole asianmukaisesti päivittänyt yhteystietojasi, siis esimerkiksi siitä, että et ole saanut lähettämäämme tärkeää tiedonantoa. Suostut siihen, että voimme käyttää, säilyttää ja luovuttaa eteenpäin rekisteröimistietojasi ja muita tietojasi, jos laki niin vaatii tai jos vilpittömin mielin arvioimme, että tällainen on tarpeen: a) mukautuaksemme oikeusprosessin vaatimuksiin, b) toimeenpannaksemme tätä Sopimusta, c) vastataksemme väitteisiin kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta, d) vastataksemme asiakaspalveluun tekemiisi kyselyihin tai pyyntöihin, tai e) suojellaksemme twoday Oy:n, sen työntekijöiden, Palvelun käyttäjien tai yleisön oikeuksia, omaisuutta tai henkilökohtaista turvallisuutta.

twoday Oy voi rajoittaa yhteyksiäsi muihin käyttäjiin ja kieltää sinua ottamasta yhteyttä heihin Palvelun kautta.

Olet yksinomaisessa vastuussa vuorovaikutuksestasi muihin käyttäjiin. twoday Oy pidättää oikeuden valvoa mahdollisia kiistojasi muiden käyttäjien kanssa ja tarpeen vaatiessa lakkauttaa käyttäjätilisi, vaikka sillä ei ole tällaiseen toimintaan velvollisuutta.

4. Vastuuvapaus

JOTKIN VALTIOT JA OIKEUSJÄRJESTELMÄT EIVÄT SALLI KULUTTAJASOPIMUSTEN IMPLISIITTISIÄ EHTOJA KOSKEVAA VASTUUVAPAUTTA, MISTÄ JOHTUEN TÄMÄN SOPIMUSKAPPALEEN EHDOT EIVÄT EHKÄ SOVELLU SINUUN.

TARJOAMME ALUSTAN JA KAIKKI SIIHEN LIITTYVÄT TIEDOT JA PALVELUT SELLAISINA KUIN NE OVAT JA SIKÄLI KUN NE OVAT SAATAVILLA ("AS IS", "AS AVAILABLE"). EMME ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI EKSPLISIITTISIÄ TAKUITA.

EMME MYÖSKÄÄN ANNA MITÄÄN IMPLISIITTISIÄ TAKUITA (LAIN SALLIMISSA RAJOISSA), MITÄ TULEE ESIMERKIKSI PALVELUN TAI SEN OSIEN SOVELTUVUUTEEN MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN. JOS OLET TYYTYMÄTÖN PALVELUUN TAI SEN OSAAN TAIKKA SE ON AIHEUTTANUT SINULLE HAITTAA, VOIT POISTUA PALVELUSTA JA IRTISANOA TÄMÄN SOPIMUKSEN SOPIMUSKAPPALEESSA 6 MÄÄRÄTYLLÄ TAVALLA. TÄLLAINEN IRTISANOMINEN ON AINOA KÄYTETTÄVISSÄSI OLEVA OIKEUSSUOJAKEINO.

twoday Oy EI OLE VASTUUSSA EIKÄ ANNA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ PALVELUN KAUTTA LÄHETTÄMÄSI SISÄLTÖ TAI VIESTIT MENEVÄT PERILLE. EMME MYÖSKÄÄN TAKAA SITÄ, ETTEI PALVELUN KÄYTTÖ LOUKKAA KOLMANSIEN OIKEUKSIA. KAIKKIIN PALVELUSSA SAATAVILLA OLEVIIN MATERIAALEIHIN, PALVELUIHIN JA TEKNOLOGOIHIN SAATTAA LIITTYÄ KOLMANSILLE KUULUVIA IMMATERIAALIOIKEUKSIA, JOTKA NÄMÄ OVAT LISENSOINEET twoday Oy:LLE.

5. Vastuunrajoitus

JOTKUT VALTIOT JA OIKEUSJÄRJESTELMÄT EIVÄT SALLI VASTUUNRAJOITUKSIA KULUTTAJASOPIMUKSISSA, MISTÄ JOHTUEN TÄMÄN SOPIMUSKAPPALEEN MÄÄRÄYKSET EIVÄT EHKÄ SOVELLU SINUUN.

twoday Oy:n, sen työntekijöiden, osakkaiden ja johtajien ("twoday Oy Sidosryhmineen") vastuu sinulle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu kaikissa oloissa yhteensä enintään summaan, joka vastaa viimeksi päättyneen 30 vuorokauden jakson aikana palvelun käytöstä maksamiasi maksuja, tai mikäli näin saatu summa on pienempi kuin sata (100) euroa, sataan (100) euroon. twoday Oy Sidosryhmineen ei kuitenkaan vastaa välillisistä vahingoista tai vahingoista, joka aiheutuu Palvelun taikka sen sisällön tai Sovellusten käytöstä ja liittyy voiton, liikevaihdon tai datan menetykseen, riippumatta siitä onko twoday Oy:tä etukäteen varoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä kuvattu vastuunrajoitus

 1. soveltuu riippumatta siitä, perustuuko vaatimuksesi sopimukseen, sopimuksenulkoiseen vastuuseen tai muutoin lakiin, riippumatta siitä, olisiko tällaisten vahinkojen mahdollisuus Signom Oy:n tiedossa tai olisiko sen pitänyt olla ja riippumatta siitä, tarjoavatko tämän sopimuksen mukaiset oikeuskeinot riittäväksi katsottavaa suojaa
 2. ei sovellu vahinkoihin, joitatwoday Oy Sidosryhmineen on aiheuttanut sinulle tahallaan ja tietoisena siitä, että vahingon aiheuttanut toiminta on ollut sopimuksen tai lain vastaista, tai jos pakottava lain säännös eimuuten salli vastuuta rajoitettavan.

6. Irtisanominen

Sinulla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta irtisanoa tämä Sopimus päättymään voimassaolevan laskutuskauden päättyessä ilmoittamalla siitä twoday Oy:lle. Irtisanominen tulee Signom Oy:tä sitovaksi sen käsiteltyä ilmoitukseksi. twoday Oy:llä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus syytä ilmoittamatta päättymään viipymättä tai, mikäli katsoo asianmukaiseksi, ilmoittamansa irtisanomisajan kuluttua. Epäselvyyden välttämiseksi todetaan, että oikeutesi käyttää Mobiilipalveluita voi irtisanoa vain twoday Oy tai se taho, joka maksaa Mobiilipalvelujen käytön. Kun käyttäjätilisi irtisanottaessa lakkautetaan, et voi enää käyttää Palvelua eikä sinulla ole pääsyä siellä olevaan sisältöön, mukaan lukien itse sinne lataamasi sisältö. Irtisanottaessa sinua myös voidaan kieltää käyttämästä Palvelua tulevaisuudessa.

twoday Oy:n irtisanomisoikeutta millään tavoin rajoittamatta twoday Oy ilmoittaa, että sillä on käytäntönä oman harkintansa perusteella irtisanoa jäsenyys sellaisilta käyttäjiltä, joiden katsotaan toistuvasti rikkovan tai rikkoneen Suomen, EU:n tai Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakeja tai muita tekijänoikeuksiin liittyviä määräyksiä. Immateriaalioikeuksia loukkaavan käyttäjän käyttäjätili voidaan irtisanoa tai pääsyä Palvelun eri osiin rajoittaa, vaikka loukkaaminen ei olisikaan toistuvaa.

7. Irtisanomisen seuraukset

Kun käyttösopimus irtisanotaan, et voi enää käyttää Palvelua. (Sinulla saattaa kuitenkin olla, mikäli twoday Oy niin päättää, oikeus lukea joitakin Palvelun julkisia verkkosivuja.) Sopimuskappaleita 2 ja 3 lukuun ottamatta tämän Sopimuksen ehdot pysyvät kuitenkin voimassa myös irtisanomisen jälkeen.

8. Soveltuva laki ja välimiesmenettely

Soveltuva laki: Tähän sopimukseen ja kaikkiin mahdollisiin kiistoihisi twoday Oy:n tai sen Sidosryhmien ("Kiistat") kanssa sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintasääntöjä.

Välityslauseke: Kaikki Kiistat ratkaistaan lopullisessa ja sitovassa välimiesmenettelyssä, joka toimitetaan Suomessa Helsingissä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan puitteissa ja sen sääntöjen mukaisesti, englannin kielellä, jos käyttäjä ei ole suomenkielinen, tai suomeksi, jos käyttäjä on suomenkielinen. Välimiesmenettelyssä käytetään yhtä (1) välimiestä. Kiistan häviävä osapuoli on velvollinen maksamaan välimiesmenettelyn kustannukset ja kummankin osapuolen kohtuulliset asianajokustannukset. Kummallakin osapuolella on oikeus saada toimivaltaiselta tuomioistuimelta määräys välimiesmenettelyssä määrättyjen korvausten täytäntöönpanemiseksi.

9. Yleiset ehdot

Irroitettavuus: Jos jokin tämän sopimuksen määräys käy tehottomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jonkin lain pakottavan säännöksen vuoksi, tuota tulkitaan siten, että se saa mahdollisimman suuressa määrin sen vaikutuksen, joka sille on tarkoitettu antaa. Sopimusmääräyksen tehottomuus ei vaikuta tämän Sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen. Jos jokin sopimusmääräys käy edellä tarkoitetulla tavalla tehottomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jonkin tietyn oikeudenkäyttöalueen piirissä, määräys säilyttää kuitenkin pätevyytensä muiden oikeudenkäyttöalueiden piirissä.

Tiedonannot: Saatamme lähettää sinulle tiedonantoja lataamalla niitä Palvelun internet -sivuille, sähköpostitse tai käyttämällä muita yhteistietojasi, joita olet meille antanut. Voit lähettää meille tiedonantoja osoitteeseen support.signom@twoday.com tai postitse osoitteeseen twoday Oy, Lakiasiat, Keskuskatu 3, 00100 Helsinki. Muilla tavoin lähettämilläsi tiedonannoilla ei ole oikeudellisia vaikutuksia.

Sopimus kokonaisuudessaan: Tämä sopimusasiakirja sisältää kokonaisuudessaan kaikki ne ehdot ja määräykset, joita Palvelun käyttöön liittyvään sopimussuhteeseen sovelletaan. Sopimus on soveltamisalallaan ensisijainen kaikkiin mahdollisiin aiempiin sopimuksiin ja yhteisymmärryksiin nähden.

Sopimuksen muuttaminen: Pidätämme oikeuden muuttaa, täydentää tai korvata tämän Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla niistä Palvelun internet -sivuilla tai tiedottamalla niistä sinulle muulla tavoin. Jos et suostu Sopimuksenehtojen muuttamiseen, voit irtisanoa Sopimuksen sopimuskappaleiden 6 ja 7 mukaisesti.

Ei oikeuksista luopumista: Jos päätämme olla reagoimatta johonkin sinun tai muun käyttäjän sopimusrikkomukseen, sitä ei voida tulkita niin, että luopuisimme oikeudestamme myöhemmin reagoida siihen tai mihinkään myöhempään sopimusrikkomukseen. Tämän sopimuksen nimenomaisia määräyksiä lukuun ottamatta mitään twoday Oy:n tai sen Sidosryhmien lausuntoja, toimia tai laiminlyöntejä ei voi pitää Signom Oy:tä tai sen Sidosryhmiä oikeudellisesti velvoittavina, ellei niitä ole kirjoitettu asiakirjaan, jonka on allekirjoittanut twoday Oy:n toimivaltainen edustaja.

Ei turvaamistoimia: Sinulla ei ole missään oloissa oikeutta hakea tai saada turvaamistointa tai muuta sellaista kieltomääräystä, joka mitenkään vaikuttaisi Palvelun toimintaan.

Hyödynsaajat: twoday Oy:n Sidosryhmät eivät ole tämän sopimuksen osapuolia. Sidosryhmillä on kuitenkin tämän Sopimuksen nimenomaisina hyödynsaajatahoina oikeus vaatia suoraan sinulta tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan.

Siirtäminen ja delegointi: Sinulla ei ole oikeuttaa siirtää tai delegoida tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksia kolmansille, vaan kaikki tätä tarkoittavat tai tähän pyrkivät toimet ovat tehottomia. twoday Oy:llä on oikeus vapaasti siirtää ja delegoida kaikkia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain haluamilleen tahoille. Meillä on myös oikeus korvata twoday Oy tämän Sopimuksen osapuolena jollakin toisella taholla tekemällä päätöksestämme sinulle yksipuolisen ilmoituksen.

10. Käskyt ja kiellot

Ryhtyessäsi käyttämään Palvelua sitoudut tähän Sopimukseen sekä tarkasti noudattamaan seuraavia käskyjä ja kieltoja :

Käskyt

 • Sinun tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja virallisia määräyksiä.
 • Meille antamiesi tietojen tulee olla tarkkoja ja totuudenmukaisia.
 • Sinun tulee tutustua Tietosuojakäytäntöömme ja noudattaa sitä.
 • Sinun tulee tutustua twoday Oy:n sinulle lähettämiin tiedonantoihin ja noudattaa niitä.

Kiellot

 • Et saa kopioida, lisensoida, alilisensoida, julkaista, lähettää, jaella, esittää, asettaa esitteille, myydä, brändätä uudelleen taikka muulla tavoin siirtää tai kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osia (pois lukien itse sinne laittamasi sisältö), paitsi sillä tavoin kuin Käyttäjäsopimuksessa erikseen sallitaan.
 • Et saa käänteistarkastella, kääntää takaisin tai muulla tavoin pyrkiä saamaan selville mitään Palveluun liittyvää lähdekoodia tai sellaisen osaa.
 • Et saa käyttää tietoja, sisältöä tai dataa, jota olet nähnyt tai saanut Palvelusta tavalla, joka millään tavoin kilpailisi Palvelun kanssa.
 • Et saa välittää allekirjoitukseen käytettäviä, Nordean verkkopankkipalvelusta saatavia tunnistetietoja edelleen tai luoda niiden avulla verkkopalvelujen käyttöön tarkoitettuja käyttäjätunnuksia.
 • Et saa väittää tai antaa ymmärtää, että edustaisit twoday Oy:tä tai muulla tavoin toimisit sen puolesta tai sen nimissä, ellet ole sopinut asiasta nimenomaisesti ja kirjallisesti twoday Oy:n kanssa.
 • Et saa tehdä Palvelun tai sen taustalla olevan teknologian taikka muiden käyttäjien sisällön pohjalta muunnelmia tai johdannaisia.
 • Et myöskään saa vuokrata, kaupata tai myydä pääsyä Palveluun tai mihinkään sen sisältämään tietoon tai muuhun sisältöön taikka sellaisen osaan.
 • Et saa tehdä Palveluun viittaavia syvälinkkejä (siis linkkejä, jotka viittaavat jollekin muulle sivulle kuin Palvelun etusivulle), ellet ole saanut siihen etukäteen kirjallista lupaa Signom Oy:ltä.
 • Et saa avata, ladata uudelleen tai "päivittää" taikka tehdä muuta vastaavaa pyyntöä Palveluun liittyville palvelimille useammin kuin kerran kolmessa sekunnissa.
 • Et saa käyttää minkäänlaista manuaalista tai automatisoitua "scarpe"-, "crawl"- tai "spider"-ohjelmistoa Palvelun sivujen läpikäymiseen.
 • Et saa käyttää automatisoituja keinoja lisätäksesi toisia käyttäjiä kontakteiksesi, lähettääksesi viestejä tai tehdäksesi muita Palvelun mahdollistamia toimia.
 • Et saa käyttää Palvelua tarkoituksenasi tutkia sen saatavuutta, suorituskykyä tai toimintamalleja taikka saadaksesi muuta tietoa, jota voitaisiin käyttää Palvelun kanssa kilpailemiseksi.
 • Et saa peilata tai muulla tavoin pyrkiä kopioimaan tai simuloimaan Palvelua tai Palvelun ulkoasua tai toimintaa.
 • Et saa käyttää tai yrittää käyttää Palvelua muun kuin twoday Oy:n tai twoday Oy:n valtuuttaman yhteistyökumppanin tarjoaman käyttöliittymän välityksellä.
 • Et saa ohittaa tai yrittää ohittaa mitään Palveluun kuuluva turvallisuuskomponenttia.
 • Et saa ryhtyä mihinkään, joka häiritsee Palvelun infrastruktuurin toimintaa tai rasittaa sitä kohtuuttomasti.
 • Et saa poistaa mitään Palvelussa esiintyvää immateriaalioikeuksiin liittyvää merkintää tai tiedonantoa, mukaan lukien sekä twoday Oy:n että sen lisenssinantajien merkinnät.
 • Et saa poistaa tai peittää mitään Palvelussa mahdollisesti esiintyvää mainosta.
 • Et saa käyttää Palvelusta saamiasi tietoja häiritäksesi tai muuten vahingoittaaksesi muita ihmisiä.
 • Et saa kerätä, käyttää tai siirtää tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, joita olet saanut Palvelusta, ellei Käyttäjäsopimuksessa erikseen sallita sitä tai ellei tiedon omistaja ole sitä erikseen sallinut.
 • Et saa aiheuttaa häiriötä Palvelulle etkä Palveluun liittyville palvelimille tai verkoille etkä toimia vastoin niitä vaatimuksia, määräyksiä ja menettelytapoja, joita Palveluun liittyvissä verkoissa on noudatettava.
 • Et saa käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjän käyttäjätiliä ilman lupaa etkä käyttää Palvelua valheellisen henkilöllisyyden turvin.
 • Et saa loukata tai käyttää Signom-brändiä, twoday Oy:n logoja tai tavaramerkkejä etkä siis esimerkiksi käyttää sanoja "Signom" yrityksen nimessä, sähköpostiosoitteessa tai URL-osoitteessa taikka lisätä twoday Oy:n logoja tai tavaramerkkejä muulle verkkosivulle ilman lupaa.
 • Et saa ladata Palveluun tai esittää siellä sisältöä, joka:
  • antaa väärän kuvan henkilöllisyydestäsi,
  • on laitonta, loukkaavaa, herjaavaa, syrjivää tai muuten epäasiallista,
  • pitää sisällään tietoja, joita sinulla ei ole oikeutta kertoa eteenpäin tai saattaa muiden saataville lain tai sopimuksen perusteella,
  • rikkoa jonkun immateriaalioikeuksia tai sisältää liikesalaisuuksia, e) sisältää luvatonta mainontaa, markkinointimateriaalia, "roskapostia", "spämmiä", ketjukirjeitä, pyramidihuijauksen tai muuta sen kaltaista materiaalia; kiellettyä on tämän nojalla myös Palvelun käyttäminen viestien lähettämiseen erilaisiin jakelulistoihin,
  • sisältää ohjelmistoviruksia tai muita ohjelmia, jotka saatavat vahingoittaa tai häiritä Palvelun tai sen käyttäjien ohjelmistoja tai laitteistoja,
  • antaa vääriä yksilöimistietoja, joiden tarkoituksena on peittää Palvelun kautta lähetetyn viestin lähettäjä.
  • etkä saa kirjoittaa sisältökenttiin tietoja, jotka eivät ole niihin tarkoitettu (esimerkiksi kirjoittamalla puhelinnumeron "otsikko"-kenttään).